Produkty, které šetří Váš motor a peníze

 

 

Víceúčelové aditivum poslední generace
s high-tech složením BEP Much Better Fuel

 

Každý motor provozem stárne a ztrácí svůj původní výkon.

Ztráty výkonu způsobuje především usazování trvalých karbonů v motoru i ve výfukovém systému.
Ty snižují spalovací objem, narůstá spotřeba paliva a výkon vašeho motoru se tak snižuje.
Karbony, povlaky a další nečistoty jsou tedy primární příčinou zvýšení spotřeby paliva a trvalého snížení výkonu motoru. Zároveň s tím zvyšují hodnoty emisí výfukových plynů.

Používáním aditiva BEP dochází k dokonalému a efektivnímu spalování, neboť veškeré palivo shoří v rámci expanzního cyklu ve spalovacích komorách a nedojde k druhotnému hoření ve výfuku. Tím se zvýší výkon a výrazně sníží emise.

Díky dalším složkám se snižuje i koeficient tření.
To má za následek hladší chod motoru, vyšší výkon a kultivovanější chod.

Novější modely vozů jsou výkonnější i bez tuningu.
Starší modely se vrací na svůj originální tovární výkon.Aditivum BEP ( BEP Much Better Fuel ) dekarbonizuje spalovací prostory motoru, udržuje čistotu palivových systémů, trysek a zapalovacích svíček.

Obsažená látka Ferrocene dokonalým spalováním snižuje výfukové emise plynů v průměru o 30% až 50 %.

Je vhodný do benzínu, nafty, LPG i ethanolu. Jedna tableta je určena na 30 litrů nafty nebo 40 litrů benzínu.


Pravidelným užíváním aditiva BEP se prodlouží životnost motoru až o 40% a dosáhnete úspor spotřeby paliva až o 15%.

 

 Technický list z Nezávislé tribotechnické laboratoře
 který potvrzuje jeho účinky

 Použitím aditiva BEP výrazně zlepšíte chod motoru, zvýšíte jeho životnost a
také přispějete k ochraně životního prostředí.